DESIGN THINKING

Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design.


En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förutsättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design.

Strategi och innovation

STRATEGI & INNOVATION


För att ett produktsortiment ska vara lönsamt, attraktivt och konkurrenskraftigt

över tid, behöver man formulera en strategi för sitt produkterbjudande och dess värden. Det krävs också ett systematiskt arbete med att skapa och utveckla idéer samt samla relevant omvärldsinformation.


 • Produktstrategier
 • Trendspotting & framtidsscenarier
 • Utblick & skanning
 • Analys & utveckling
 • Innovationssystem
 • Projektplanering
Varumärkes- och designstrategi

VARUMÄRKES- & DESIGNSTRATEGI


Det är viktigt att produkterna förmedlar de värden som varumärket står för.

Genom att utveckla och formulera en varumärkes- och designstrategi, samt beskriva denna i policy och riktlinjer, kan den förmedlas till organisationen.


 • Analys & utveckling
 • Produktdesign & identitet
 • Policys & riktlinjer


Design management

DESIGN MANAGEMENT


Innovation, utveckling och design är komplext och handlar om att hantera det okända och minimera risker.

För att göra detta på ett effektivt och strukturerat vis behövs processer, metoder och verktyg som stöd till såväl projektledare som styrgrupp.


 • Analys & utveckling
 • Processutveckling
 • Grafisk beskrivning


LÅTER DET INTRESSANT?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Kaffe och anteckningsblock