Design thinking

DESIGN THINKING

Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design.


En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande

utvecklingsprocesser ökar förutsättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande

produktutveckling och design.

STRATEGI & INNOVATION


För att ett produktsortiment ska vara lönsamt, attraktivt och konkurrenskraftigt

över tid, behöver man formulera en strategi för sitt produkterbjudande och dess värden. Det krävs också ett systematiskt arbete med att skapa och utveckla idéer samt samla relevant omvärldsinformation.


Produktstrategier

Utblick & skanning

Analys & utveckling

Innovationssystem

Växthuset

Projektplanering

VARUMÄRKES- & DESIGNSTRATEGI


Det är viktigt att produkterna förmedlar de värden som varumärket står för.

Genom att utveckla och formulera en varumärkes- och designstrategi, samt beskriva denna i policy och riktlinjer, kan den förmedlas till organisationen.


Analys & utveckling

Produktdesign & identitet

Policys & riktlinjer


DESIGN MANAGEMENT


Innovation, utveckling och design är komplext och handlar om att hantera det okända och minimera risker.

För att göra detta på ett effektivt och strukturerat vis behövs processer, metoder och verktyg som stöd till såväl projektledare som styrgrupp.


Analys & utveckling

Processutveckling

Grafisk beskrivning


LÅTER DET INTRESSANT?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

ANDRA TJÄNSTER

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca