Design Thinking

Genom att arbeta strategisk och långsiktigt med design och produktutveckling kan ni bli mer innovativa, få ett effektivare produktsortiment och ett jämnt flöde av nya produkter till marknaden.


Detta ger affärsvärden som tillväxt, konkurrenskraft, lönsamhet och nöjda kunder. 

Strategi och innovation

Strategisk design


Nyckeln till framgångsrik design och produktutveckling, är att ha en tydlig vision, god helhetssyn och att samla in information från många olika källor. På så sätt får ni kunskaper och insikter som sedan kan matas in i era planerings- och designprocesser.


Genom att ha en strategi för ert produkterbjudande och dess värden, kan ni hålla sortimentet lönsamt och konkurrenskraftigt.


Vi stöttar er gärna i ert produktstrategiska arbete och kan bidra med sortimentsplanering, ta fram produktstrategier, samla relevant omvärldsinformation, göra trendspaningar, bevaka teknikutveckling, skapa och utveckla idéer mm.

Varumärkes- och designstrategi

Designidentitet


Det är viktigt att era produkter förmedlar de värderingar ni står för, att de speglar ert varumärke och kommunicerar ert värdeerbjudande.


Genom att ta fram en designstrategi kan ni skapa igenkänning och släktskap mellan alla er produkter, även om de har olika funktionalitet eller förvärvats från ett annat bolag.


Vi kan hjälpa er att analysera dagens produktdesign, skapa en designidentitet och beskriva den i policys och riktlinjer.


Design management

Design management


Innovation, produktutveckling och design är komplext och handlar om att arbeta proaktivt, hantera det okända och minimera risker.


För att göra detta på ett effektivt och strukturerat vis behövs kompetens, stödjande processer, metoder och verktyg för såväl projektledare som styrgrupp.


Vi kan hjälpa er att utveckla ert sätt att arbeta med design och produktutveckling!

Låter det intressant?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Kaffe och anteckningsblock