Design Doing

Det är ingen hemlighet att design skapar affärsnytta.


Med kreativitet, ett användarcentrerat mindset och ansvarsfullt hållbarhetstänk, skapar vi förutsättningar för innovativa och värdeskapande produkter.


Vi brinner för att bidra till ert designarbete och designa riktigt bra produkter, de där som verkligen gör skillnad.

Konceptstudie

Konceptdesign


En konceptstudie är ett bra sätt att bekräfta och utveckla en idé i ett tidigt skede. Den bidrar till att göra er design och produktutveckling mer kreativ, innovativ och visionär. En bred analys skapar kunskap och insikter kring marknadens behov och de krav och förväntningar olika aktörer har.


I en konceptstudie kan vi ta ut svängarna, identifiera möjligheter och utforska olika alternativ. På så sätt kan vi skapa nytänkande design- och marknadskoncept. Konceptstudien är utmärkt att göra innan produktutvecklingens förstudie tar vid.

Industridesign

Industridesign


Industridesign är formgivning av industriellt tillverkade produkter. Det innebär komplexa krav och i vårt designarbete integrerar vi alltid användbarhet och ergonomi, teknisk konstruktion, kostnadskrav, materialval, tillverkningsprocess, montering, service och andra viktiga aspekter.


Vi vill skapa design som skapar nyhetsvärde, attraherar era kunder och stärker er marknadsposition.  Vi kan bidra i alla faser av utvecklingsarbetet, från idégenerering, skisser och prototyper, till detaljerad design, visualisering och marknadskoncept. Vi har kompetens inom de typer av design som behövs för komplett produktdesign, som interaktionsdesign, hållbar design, grafisk design och förpackningsdesign.

Industridesign

Interaktionsdesign


Medvetna användare gör det allt viktigare att skapa bra kundupplevelser och intuitiva produkter och tjänster.


Allt fler fysiska produkter får ett digitalt användarinterface och här skapas stora möjligheter att modernisera produktens design och att skapa mervärde kopplat till den digitala utvecklingens möjligheter.


Att skapa insikter kring användare och användningssituation är centralt för att designa lättanvända och ergonomiska fysiska produkter och digitala tjänster.

Hållbar design

Hållbar design


Hållbarhet är viktigare än någonsin. Vår konsumtion av produkter genererar stora utsläpp som bidrar till klimatförändringar och miljöproblem. Hur kan vi tänka för att designa så hållbara produkter som möjligt?


Som designers har vi stor möjlighet att påverka hur produkter designas och tillverkas. Alla produkter kräver material, tillverkning, transporter och energi. För att rättfärdiga detta krävs att produkter bidrar med verkligt värde till sin användare och att de kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.


Vi kan bidra med kunskap inom hållbar design, ekodesign och cirkularitet.

Låter det intressant?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Kaffe och anteckningsblock