VÅRA TJÄNSTER

Vi vill bidra med vår erfarenhet, designkompetens, kreativitet och struktur, och hjälpa er att utveckla attraktiva produkter, få nöjdare kunder, öka er lönsamhet och stärka ert varumärke.


Vi vill sprida entusiasm, kreativitet och tillförsikt, så att ni kan lyckas med er produktutveckling!

TRE KOMPETENSOMRÅDE

Design thinking

DESIGN THINKING


Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design. En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förut-sättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design.


 • Strategi & innovation
 • Varumärkes- & designstrategi
 • Design management
Design doing

DESIGN DOING


Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. Vi följer er från vision till verklighet.


 • Konceptstudie
 • Industridesign
 • Interaktionsdesign
 • Hållbar design


Design support

DESIGN SUPPORT


Det är komplext och utmanande att jobba med innovation och nyskapande design och produktutveckling. Vi supportar er som organisation, eller dig som chef, projektledare eller specialist, med goda råd, inspiration, kreativitet eller annat ni behöver.


 • Design coaching
 • Inspiration & kreativitet
 • Kommunikation & presentation


Industridesign

VARFÖR ANLITA OSS?


Hos oss får ni den mindre designbyråns alla fördelar...


 • direkt och dynamiskt arbetssätt
 • närhet och effektiv kommunikation
 • flexibilitet att möta era skiftande behov
 • tydliga instegstjänster som gör det lätt att anlita oss


... samt trygghet i vår breda kompetens och långa erfarenhet.

KAFFE & DESIGNSNACK


Kontakta oss!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er.

Kaffe och anteckningsblock