Tjänster

TJÄNSTER

Vi vill bidra med vår erfarenhet, designkompetens, kreativitet och struktur, och hjälpa er att

utveckla attraktiva produkter, få nöjdare kunder, öka er lönsamhet och stärka ert varumärke.


Vi vill sprida entusiasm, kreativitet och tillförsikt, så att ni kan lyckas med er produktutveckling!

VÅRA TRE KOMPETENSOMRÅDE

DESIGN THINKING


Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design. En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förut-sättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design.


Strategi & innovation

Varumärkes- & designstrategi

Design management


DESIGN DOING


Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. Vi följer er från vision till verklighet.


Konceptstudie

Industridesign & interaktionsdesign

Hållbar design


DESIGN SUPPORT


Det är komplext och utmanande att jobba med innovation och nyskapande design och produktutveckling. Vi supportar er som organisation, eller dig som chef, projektledare eller specialist, med goda råd, inspiration, kreativitet eller annat ni behöver.


Design coaching

Inspiration & kreativitet

Kommunikation & presentation


VARFÖR ANLITA OSS?


Hos oss får ni den mindre designbyråns alla fördelar...


direkt och dynamiskt arbetssätt

närhet och effektiv kommunikation

flexibilitet att möta era skiftande behov

tydliga instegstjänster som gör det lätt att anlita oss


... samt trygghet i vår breda kompetens och långa erfarenhet.

VISSTE NI ATT...


Vi gör självklart skräddasydda uppdrag efter just era behov,

men vi har också färdiga tjänstepaket och abonnemangstjänster!

TJÄNSTEPAKET

Enkelt, tydligt och avgränsat - till ett fast pris!


Design för startups

Nyfiken på design

Kom igång med hållbar design

Design face-lift

Boosta kreativiteten

ABONNEMANG

Låt oss förenkla er vardag - till en fast månadsavgift!


Designsupport Standard

Designsupport Premium

Utblick: Design

Utblick: Hållbar design

Växthuset

KAFFE & DESIGNSNACK


Ring, maila eller ses!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca