Hållbarhet

HÅLLBARHET

Öresund Strategy & Design har ett starkt engagemang i hållbar utveckling!

Det genomsyrar hela verksamheten och synen på företagande, strategier, produkter och design.


Som designers har vi stor möjlighet att påverka hur produkter designas och tillverkas,

vilka resurser som krävs och vilka värden produkten bidrar med.


Med detta kommer ett stort ansvar, ett ansvar vi tar oss an med ödmjukhet och allvar.

HÅLLBAR DESIGN

Vi har arbetat med produkters miljöpåverkan i över 20 år och brinner för hållbar design och produktutveckling! Ämnet är mer aktuellt och relevant än någonsin och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade genom utbildning, seminarier, nätverk och workshops.


Den största påverkan vi har som designbyrå, är de produkter vi utvecklar åt oss själva och åt våra kunder. Alla fysiska produkter kräver råmaterial, tillverkning, montering, transporter och energi. För att rättfärdiga detta krävs att produkten bidrar med verkligt värde till sin användare och att den kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.


FNs MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING


Som produktutvecklare och designers har vi störst påverkan inom FNs mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion,

men även övriga mål beaktas i vårt arbete.

SBG_12_Hållbar_konsumtion_och_produktion
Globala_målen_för_hållbar_utveckling

PRINCIPER FÖR HÅLLBAR DESIGN

Hur kan vi formge produkter som uppmuntrar till hållbar konsumtion och bidrar till hållbara materialflöden?


I allt vårt designarbete utgår vi från 6 principer för hållbar design. De är framtagna av Öresund Strategy & Design's grundare Marie Nilsson och var en del av hennes examensarbete vid Industridesignskolan på Lunds Universitet 2008.


LOVE, PEACE & SHARING

Industrial Design & Sustainable Consumption


Love, peace & sharing - Industrial design and sustainable consumption

VÅR HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi strävar efter en resurseffektiv verksamhet, alltifrån färre utskrifter till affärsresor med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi väljer att i så stor utsträckning som möjligt gå, cykla och åka tåg. Vi har helt valt bort flygresor.


SOCIAL HÅLLBARHET

Vi kräver schyssta arbetsvillkor, både av oss själva och av våra samarbetspartners och leverantörer. Vi har hängavtal med Sveriges Ingenjörer (Tekniktjänsteavtalet).


EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi arbetar med affärsmässig professionalitet och långsiktighet.

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca