Vi hjälper er att lyckas med er produktutveckling!

Vi är er strategiska designpartner och arbetar med er för att skapa hållbara strategier och konkretisera dem i attraktiva och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


Med studio i Helsingborg är vi en del av den dynamiska och kreativa Öresundsregionen.

VÅRA TJÄNSTER


Vi vill bidra med vår erfarenhet, designkompetens, kreativitet och struktur, och hjälpa er att

utveckla attraktiva produkter, få nöjdare kunder, öka er lönsamhet och stärka ert varumärke.

Vi vill sprida entusiasm, kreativitet och tillförsikt, så att ni kan lyckas med er produktutveckling!

Design thinking

DESIGN THINKING


Varje företag behöver förstå sin omvärld och hur den påverkar produkterbjudande och design. En tydlig vision, ett systematiskt strategiarbete, en tydlig designidentitet och stödjande utvecklingsprocesser ökar förut-sättningarna för innovativ, framgångsrik och värdeskapande produktutveckling och design.


  • Strategi & innovation
  • Varumärkes- & designstrategi
  • Design management
Design doing

DESIGN DOING


Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter. Vi följer er från vision till verklighet.


  • Konceptstudie
  • Industridesign
  • Interaktionsdesign
  • Hållbar design
Design support

DESIGN SUPPORT


Det är komplext och utmanande att jobba med innovation och nyskapande design och produktutveckling. Vi supportar er som organisation, eller dig som chef, projektledare eller specialist, med goda råd, inspiration, kreativitet eller annat ni behöver.


  • Design coaching
  • Inspiration & kreativitet
  • Kommunikation & presentation


VÄRDET AV DESIGN

Attraktiva produkter

ATTRAKTIVA PRODUKTER

Nöjda kunder

NÖJDA KUNDER

Ökad lönsamhet

ÖKAD LÖNSAMHET

Stärkt varumärke

STÄRKT VARUMÄRKE

"

De företag som har bäst designförmåga ökar sina intäkter och aktieägarnas avkastning med nästan dubbelt så mycket som övriga i branschen!


The Business Value of Design

MacKinsey Quaterly, 2018

"

Företag som har ökat sina investeringar i design växer snabbare. Exporten ökar och innovations-förmågan är fem gånger högre i företag som aktivt arbetar med design!


Studie av SVID, Teknikföretagen

och Svensk Teknik & Design, 2008

VI UTGÅR FRÅN ERA BEHOV

Våra tjänster vänder sig till produktägande företag, tekniktjänsteföretag och innovationsstödjare. 

Vi utgår från er designambition och bidrar till ert strategi-, design- och produktutvecklingsarbete.


Ni kan vara...

Ett tillverkande företag som vill utveckla attraktiva konsument- eller industriprodukter.


Ett konsultföretag inom produktutveckling, som behöver komplettera med industridesignkompetens.


En företagsinkubator som behöver support, användarfokus och design.

Industrial design
Marie Nilsson

"

Jag har alltid designat grejor!


Från legohus, sandkakor och fingermålningar... till ergonomiska industridammsugare, konceptuella elsystem, smart sophantering, nytänkande handverktyg, genuina stolar, praktiska förpackningar, utmanade träningskoncept, metodik för hållbar design och mycket mer...


Som ingenjör och industridesigner har jag +20 års erfarenhet i olika roller inom marknadsdriven produktutveckling av B2B-produkter, i allt ifrån mindre lokala till större internationella företag och egen konsultverksamhet.

MARIE NILSSON

Senior industridesigner MFA

Grundare av Öresund Strategy & Design

"

Med en fantastisk strategisk förståelse och lång erfarenhet av industridesign, tillför Marie verkligen värde i våra utvecklingsprojekt och sortimentsdiskussioner.


Det är få som kan leverera ett så brett utbud av kompetenser och jag kan därför varmt rekommendera Öresund Strategy & Design.


Christian Norman

Produktutvecklingschef

Hedson Technologies

Bintel smart sophantering

KAFFE & DESIGNSNACK


Kontakta oss!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er.

Kaffe och anteckningsblock