Nyhetsbrev

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrev från Öresund Strategy & Design,

designbyrån som hjälper företag att lyckas med sin produktutveckling.


Det innehåller information om Öresunds tjänster, inspiration, kunskap och annat som

är användbart för dig som arbetar med design och produktutveckling.

PRENUMERERA

Ja tack! Jag vill prenumerera på nyhetsbreven på svenska.

Ja tack! Jag föredrar att få nyhetsbreven på engelska.

ARKIV

Nyhetsbrev (svenska)


2020

Nyhetsbrev 03/2020 - Upptäck potentialen i industridesign, nyheter inom cirkulär design och inspirerande tips!

Nyhetsbrev 02/2020 - Designstrategi i kristider, spännande interaktionsdesign och användbara tips!

Nyhetsbrev 01/2020 - Spännande designspaning, intressanta intervjuer, nya designprojekt och event!


2019

Nyhetsbrev 04/2019 - Tema hållbarhet, design för digital transformation och smarta cykellås. 

Nyhetsbrev 03/2019 - Metoder för strategisk design, 10 designprinciper och ökat behov av designmodernisering!

Nyhetsbrev 02/2019 - Workshop om design och innovation, intressant intervju och färginspiration!

Nyhetsbrev 01/2019 - Trender, skiss- och modelltips samt inspiration om cirkulär design!


2018

Nyhetsbrev 02/2018 - Inspirerande workshops, intressanta intervjuer och en materialspaning!

Nyhetsbrev 01/2018 - Värdet av design, smart sophämtning och användbara tips!

Newsletter (english)


2020

Newsletter 03/20 - Discover the potential of industrial design, circular design news and inspiring tips!

Newsletter 02/2020 - Design strategy through crisis, exciting interaction design and usable tips!

Newsletter 01/2020 - Exciting design outlook, interesting interviews, new design projects and events!


2019

Newsletter 04/2019 - Theme sustainability, design for digital transformation and smart bike locks!

Newsletter 03/2019 - Methods for strategic design, 10 design principles and increasing need of design modernisation!

Newsletter 02/2019 - Workshop on design and innovation, interesting interview and colour inspiration!

Newsletter 01/2019 - Trends, sketch and mock-up tips, plus inspiration on cirkular design!


2018

Newsletter 02/2018 - Inspiring workshops, interesting interviews and a material outlook!

Newsletter 01/2018 - Value of design, smart waste collection and usable tips!

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca