Artiklar

ARTIKLAR

Dagens Industri 2019-02-26.

INTERVJU

Hela bilagan "Analys Öresund >

Landskrona Direkt 2016-06-17.

DESIGNUTSTÄLLNING

Formgalleriet, Landskrona Konsthall.

Läs hela artikeln>

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


  • Design thinking
  • Design doing
  • Design support

SÄG HEJ

marie.nilsson@oresunddesign.se

0739 10 55 79


Besöksadress:

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg


Postadress:

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2019 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.

Foto:  Fanny Wangsell, Marie Nilsson, Carolina Bengtsson Kajca