Design doing
Öresund Strategy & Design

DESIGN DOING

Design är ett utmärkt arbetssätt för att identifiera användarbehov, hitta nya innovativa lösningar och skapa hållbara, attraktiva, lönsamma och konkurrenskraftiga produkter.

Vi följer er från vision till verklighet.

Konceptstudie

KONCEPTSTUDIE


Med en koncepstudie har man möjlighet att bekräfta, stärka och utveckla en idé. Konceptstudien bidrar till att göra er design och produktutveckling mer kreativ, innovativ och visionär. En bred  datainsamling och analys skapar kunskap och förståelse för uppgiften och identifierar nya möjligheter. Genom att fokusera på kundnytta och användarbehov i den kreativa fasen, kan vi ta fram nytänkande, värdeskapande och hållbara marknads- och produktkoncept.

 

Vi bidrar med…

 • En konceptstudie i fyra faser som anpassas efter era behov.
 • Analys & utveckling
 • Delar av konceptstudien; definitionsfas, analysfas, kreativ fas och definiera-koncept-fas.


Industridesign

INDUSTRIDESIGN


Industridesign är ett bra verktyg för att utveckla lönsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga produkter. Genom användarinsikter och kreativa metoder kan man hitta nya innovativa lösningar, skapa och formge attraktiva produkter. Genom visualisering kan olika koncept och designförslag utvärderas i ett tidigt skede.


Vi bidrar med…

 • Analys & utveckling
 • Utblick & skanning
 • Kreativitet
 • Användarstudier
 • Industridesign; produktdesign, förpackningsdesign, grafisk design, UX-design
 • Design face-lift
Hållbar design

HÅLLBAR DESIGN


Hållbar design är ett komplext och svårnavigerat område.

Genom att analysera ert nuläge kan vi hitta sätt att utveckla era produkter och affärsmodeller i hållbar riktning.


Vi bidrar med…

 • Analys & utveckling
 • Utblick & skanning
 • Workshops
 • Hållbar design; cirkulärt tänkande, hållbara affärsmodeller, tjänstefiering, resursanvändning


LÅTER DET INTRESSANT?


Ring eller maila!

Vi vill gärna höra hur vi kan hjälpa er!

Kaffe och anteckningar

ANDRA TJÄNSTER

 

DESIGN THINKING

 

DESIGN DOING

 

DESIGN SUPPORT

Er strategiska designpartner!

Vi skapar hållbara strategier och konkretiserar dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.


 • Design thinking
 • Design doing
 • Design support

SÄG HEJ

Per Eskils gata 2

256 56 Helsingborg

0739 10 55 79

marie.nilsson@oresunddesign.se

 

Foto:

Fanny Wangsell

Marie Nilsson

VAR UPPDATERAD

Copyright © 2017 Öresund Strategy & Design AB. All rights reserved.